• עידוד פרוייקטים למיחזור
  • הקמת בנייה ירוקה ברחבי העיר.
  • שמירת החופים
  • הקמת גינות כלבים בתקנים המחמירים ביותר תוך שמירה על הפרדה בין כלבים גדולים לקטנים
  • העירייה תפעל לקידום נקודות להאכלת חתולים
  • שיתוף פעולה בין העירייה לבין מאכילים קבועים של חתולי רחוב באמצעות תחנות האכלה
  • העירייה תדאג לעיקורים וסירוסים במדיניות שתתואם עם הארגונים חברתיים הפועלים בעיר